Często największym problemem organizacji jest nieskuteczność w rozwiązywaniu ich własnych problemów. Rozwiąż ten problem, a wszystko inne się poukłada.

Adizes pokaże Ci jak to zrobić.

Zespołowa
Diagnoza

Wierzymy, że każda organizacja jest jak żywy organizm – jest unikalna i potrzebuje organicznego, indywidualnego podejścia do rozwiązywania swoich problemów. Dlatego stajemy się częścią zespołu po to, by ramię w ramię diagnozować problemy i ich genezę, a także, by opracować skuteczny plan działania. Osiągamy to dzięki pracy w 2-3 dniowych, dynamicznych i interaktywnych sesjach (Syndag™), przy pełnym zaangażowaniu najważniejszych menedżerów i ekspertów firmy. Od samego początku stawiamy na pielęgnację organicznej kultury organizacji, dlatego kładziemy nacisk na to, aby każdy uczestnik poczuł się odpowiedzialny za wdrożenie zmian i tworzenie warunków, w których będzie to możliwe. Ponadto, forma spotkania jest nastawiona na znalezienie odpowiedzi na pytanie – Co zrobić? zamiast na Kto jest winny?

 

Transformacja
Organizacji

Holistyczne podejście – od diagnozy na poziomie operacyjnym, przez zmianę struktury, systemu odpowiedzialności, aż po stworzenie nowej misji, wizji i stategii.

Nasze podstawowe narzędzie – Zespołowa Diagnoza – tworzy fundament atmosfery Wzjamnego Zaufania i Szacunku oraz wzmacnia zaangażowanie ze strony menedżerów włączonych w proces przeprowadzania zmian. Takie warunki pozwalają na realizację planu działania, dzięki czemu niemal natychmiast widoczna jest poprawa funkcjonowania firmy. Na tym etapie wielu naszych klientów zdecydowało się na bliższą współpracę z nami.

Dążymy do tego, aby firmy osiągnęły i pozostały na etapie Rozkwitu, czyli stanu maksymalnej skuteczności i wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu balansu między elastycznością wobec zmiennego środowiska, a kontrolą organizacji.

Adizes Institute pracuje razem z właścicielami, dyrektorami i ekspertami firmy, aby umożliwić proces przemiany organizacynej, którego ostatecznym celem jest przemiana kultury firmy z mechanistycznej w organiczną na wszystkich szczeblach organizacji. Dzięki temu firma odpowiada na zmiany szybciej, lepiej, i nie jest zależna od “ludzi niezastąpionych”.

Bez względu na to, czy problemem jest sukcesja w firmie rodzinnej, czy innercja typowa dla ogromnej korporacji, Adizes Institute czyni realną zmianę w życiu organizacji, włączając menedżerów w proces analizy i rozwiązywania problemów. To pozwala osiągnąć najlepsze wyniki i utrzymać je, bez uzależnienia od ciągłej usługi consultingu.

To wszystko może odbyć się bez najmniejszej straty w posiadaniu. Nasze metody wprowadzają zarządzanie w nową rzeczywistość, nie zmuszając właściciela do dzielenia się własnością.

Szkolenia i Seminaria

Pomagamy naszym klientom osiągnąć sukces, poprzez przekazywanie naszych narzędzi i praktyk. Uczymy, jak prowadzić proces budowania zdrowych, wydajnych, samozarządzających się zespołów, które mogą sprostać każdemu wyzwaniu.

Szkolenia prowadzone są przez konsultantów, którzy mają bogate doświadczenie menedżerskie i konsultingowe oraz prawo do nauczania, potwierdzone statusem instruktora teorii zarządzania Adizes Symbergetic ™. 

Uczestnicy kończą warsztaty z dużym entuzjazmem i energią, którą mogą wykorzystać do przystosowania swoich organizacji do osiągnięcia etapu Rozkwitu.

Nowe artykuły od Adizes Institute

Ten ways to undermine your company, or even kill it, if you try hard enough

What do you think – do leaders have more impact on the success orthe failure of their companies? I think they impact failure more. If a company is successful, then this is the result of the good work of many, including the leader. However,if it fails,this is often the result of the hardheadedness, failure to accept others’ opinions, and, in short, poor decision-making of the leader.

Converting Excuses Into Learning Experiences

By Zvezdan Horvat, Principal Associate

What do you think – do leaders have more impact on the success orthe failure of their companies? I think they impact failure more. If a company is successful, then this is the result of the good work of many, including the leader. However,if it fails,this is often the result of the hardheadedness, failure to accept others’ opinions, and, in short, poor decision-making of the leader.

Dr. Ichak Adizes recognized by the 2017 Holmes Report as one of the world’s best communicators

In a survey of the top 100 corporate communications executives, known as the “Influence 100,” Dr. Adizes, Founder of the Adizes Institute, was identified as one of the world’s best communicators in 2017.

Wprowadź Adizesa do swojej organizacji