O nas

Dr. Adizes mówi o swojej życiowej misji i o tym, jak Adizes Institute pomaga organizacjom na całym świecie.

Podstawowe Wartości, które kierują naszą pracą

Adizes umożliwia zwykłym ludziom przeprowadzenie transformacji zarządzania ich organizacjami i uzyskanie niezwykłych, trwałych wyników. Nasza praca ze wszystkimi klientami opiera się na silnej wierze w te wartości:

Wzajemne Zaufanie i Szacunek

Wierzymy, że silna i wszechobecna kultura wzajemnego zaufania i wzajemnego szacunku sprawia, że firma jest silna i pozwala jej stać się dominującym konkurentem w perspektywie długoterminowej. Ten rodzaj kultury leży u podstaw zdolności konsekwentnego i ciągłego zaskakiwania klientów, przyciągania i zatrzymywania wyjątkowych talentów oraz generowania doskonałych zysków finansowych. Powód jest prosty; kiedy pracownicy naprawdę wiedzą, jak dobrze ze sobą współpracować i konstruktywnie wykorzystywać swoje konflikty, minimalna ilość energii marnuje się na walki i politykę wewnętrzną, co pozwala im przeznaczyć maksymalną energię na konkurowanie na rynku. Ten rodzaj kultury jest największym atutem organizacji. To, co naprawdę kupują klienci i najtrudniejsza do skopiowania przewaga konkurencyjna.

Zmiana w oparciu o współpracę

Wierzymy, że w każdej organizacji, na każdym rynku, w każdym kraju na świecie, radzenie sobie z wysokim tempem zmian w złożonym i niepewnym świecie jest wyzwaniem nr 1 dla liderów. Zdolność do zmieniania się szybciej, lepiej i bardziej ekonomicznie niż konkurencja, jest jedną z głównych umiejętności zapewniających długoterminowy sukces każdej organizacji. Rozwijanie tej zdolności do zmiany jest czymś, co najlepiej zrobić „z” organizacją, a nie „dla” organizacji. Próba zmiany ludzi jest trudna. Zamiast tego skupiamy się na zmianie środowiska; które uwalnia talenty i produktywność ludzi.

Konstruktywny Konflikt

Uważamy, że znacząca zmiana koniecznie powoduje konflikt. Konstruktywne wykorzystanie konfliktu tworzy energię jądrową, która napędza doskonałą wydajność.

Skupienie na potrzeby Klienta

Uważamy, że głównym celem każdej organizacji jest ciągłe i pozytywne zaskakiwanie klientów poprzez dostarczenie im atrakcyjnej wartości, przy zachowaniu rentowności. Niektóre organizacje uważają, że zarabianie pieniędzy jest ich głównym celem, który jest pomieszaniem celów i środków.

Współuzupełniające się Zespoły

Wierzymy, że żaden z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy. Zgrane, uzupełniające się zespoły, które dobrze ze sobą współpracują, są najlepszą bronią wobec konkurencji.

Decydujące Przywództwo

Uważamy, że celem pracy zespołowej jest pomaganie liderom w podejmowaniu lepszych decyzji niż zrobili by to sami. Organizacje o wysokiej wydajności nie podejmują decyzji w ramach komitetu lub konsensus.

Prostota

Transformacja może nie być łatwa, ale uważamy, że musi być prosta i zrozumiała. Jeśli ludzie czegoś nie rozumieją, nie mogą tego wdrożyć.

Wspólne Nagrody

Uważamy, że lepsze długoterminowe osiągnięcia zapewnia się poprzez powiązanie osiąganych wyników ze wspólnymi finansowymi oraz niefinansowymi nagrodami.

Praktykując te wartości, Adizes umożliwia zwykłym ludziom zmianę kultury organizacji i uzyskanie nadzwyczajnych i trwałych rezultatów.

Historia

Historia Adizes sięga wiosny 1966 roku, gdy młody Ichak Adizes studiował jugosławski demokratyczno-industrialny system zarządzania, jako część swojej rozprawy doktoranckiej. Ten system zarządzania stał w dużym kontraście z odgórnym systemem zarządzania, który był używany w Stanach Zjednoczonych. To właśnie dzięki studium tych dwóch odmiennych podejść do zarządzania i porównaniu ich silnych oraz słabych stron, powstała Metodologia Adizesa.

W 1971 r. została opublikowana książka “Demokracja Industrialna: Styl Jugosławski”, i spotkała się z dobrym odbiorem. W krótkim czasie została przetłumaczona na wiele języków, co ustanowiło dr. Adizesa jako eksperta w temacie Demokratyzacji Organizacji; Jego wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie została doceniona, dzięki czemu był zapraszany jako wykładowca podczas różnych wydarzeń na całym świecie. W tym samym roku dr Adizes założył MDOR- Management Development and Organizational Research (Rozwój Zarządzania oraz Studium Organizacyjne) ; instytut, w którym pracował z klientami jako konsultant-doradca. To właśnie na tym etapie Metodologia Adizes została pierwszy raz przetestowana i udoskonalona.

W 1979 r., Instytut MDOR zmienił nazwę na Adizes Institute; Wówczas dr Adizes opublikował już swoją drugą i trzecią książkę: “Self Management – New Dimensions to Democracy” (Własne zarządzanie – Nowe Wymiary Demokracji), oraz “How to Solve the Mismanagement Crisis” ( Jak rozwiązać Kryzys Nieodpowiedniego Zarządzania). Wraz z zwiększającym się popytem na usługi konsultingowe dr Adizesa, zrezygnował on ze stanowiska profesora na UCLA Graduate School of Management, aby poświęcić więcej swojego czasu na rozwijanie i dokumentowanie Metodologii Adizes.

Dr Adzies zaczął szkolić i certyfikować innych, używając Metodologii Adizes, już w 1977 r. Od tego czasu, setki osób zostały przeszkolone i otrzymały dyplomy w wykorzystywaniu Metodologii Adizesa, zakładając dobrze prosperujące biura na całym świecie.

Przez kilka ostatnich dekad, Adizes Institute rozwinął się z działalności jednoosobowej do wielokulturowej, międzynarodowej organizacji. Dr Adizes napisał ponad 20 książek, które następnie zostały przetłumaczone na 26 różnych języków. Został również nagrodzony 17 honorowymi doktoratami.

Adizes Graduate School

  • Odkryj nowe sposoby przywództwa, aby kształtować przyszłość firmy, korzystając z potęgi własnego umysłu;
  • Ucz się on-line od praktyków zarządzania;
  • Dołącz do warsztatów, na których poznasz strategie przywódzwa w czasach szybkiej zmiany;
  • Weź udział w międzynarodowych konferencjach i panelach dyskusyjnych, dedykowanych dyrektorom (spotkania moderowane przez AGS)
  • Dołącz do naszych ogólnodostępnych wykładów, odnoszących się do kwestii problemów zarządzania na najwyższym szczeblu;
  • Rozmawiaj z innymi młodymi dyrektorami, konsultantami i menedżerami.

Partnerzy

Nasi konsultanci posiadają głęboką wiedzę oraz doświadczenie w prezentowaniu naszej Metodologii. Sposób przekazywania wiedzy jest dostosowany do konkretnych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Twoja organizacja. Szkolenie może odbyć się w siedzibie Twojej firmy lub online w różnych językach. Treść została zaprojektowana tak, aby uczestnicy mogli czerpać natychmiastowe korzyści z materiału i od razu wykorzystać nową wiedzę.

Certyfikowani Terapeuci Organizacyjni (Symbergists™)

W odróżnieniu od tradycyjnych doradców i trenerów, którzy podsuwają swoje pomysły i sposoby na rozwiązanie problemów, konsultanci Adizesa kładą szczególny nacisk na przekazanie wiedzy i sprawdzonych narzędzi, które pozwolą menedżerom na samodzielną identyfikację i rozwiązanie problemów.

Sposób, w jaki szkolimy klientów, opiera się na intensywnej i bliskiej współpracy. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do dyrektorów i menedżerów wszystkich poziomów organizacji.  Z reguły uwzględnia to CEO: Prezesa firmy, COO, wszystkich kluczowych dyrektorów – sprzedaży, marketingu, rozwoju produktu, R & D, operacji, IT, obsługi klienta, księgowości i innych istotnych stanowisk. Ponadto angażujemy kluczowych menedżerów/liderów z niższych poziomów. Często wnoszą oni wartościową perspektywę, która może być zupełnie niewidoczna dla menedżmentu wyższego szczebla.

O nas

Nasi Klienci

W odróżnieniu od tradycyjnych konsultantów, którzy podają sugestie rozwiązania problemów, konsultanci Adizesa dzielą się skutecznymi koncepcjami, metodami i narzędziami. Pozwala to na to, aby menedżment sam potrafił identyfikować przyczyny problemów, rozwiązywać je, a następnie wyciągać pożyteczne wnioski.  Pracowaliśmy z wieloma klientami w 73 krajach. Nasze doświadczenie obejmuje pracę ze startupami, średnimi firmami,  firmami z Global 100, a nawet z organizacjami non-profit i rządami – dzięki niemu mamy pewność, że nasze rozwiązania zostaną skutecznie wdrożone, w odróżnieniu do “wspaniałych” rad tradycyjnych doradców.

Instytut Adizes szanuję prywatność swoich klientów. Poniżej znajdują się ci, którzy zgodzili się na udostępnienie informacji nt. współpracy z nami:

Opinie