adizes.pl

Metodologia Adizesa to ustrukturyzowany system pozwalający na przyspieszenie wdrażanych zmian organizacyjnych. Została stworzona przez Dr. Ichaka Adizesa i jest wykorzystywana i stosowana przez Licencjobiorców Instytutu Adizesa od 1975 r.

Jest uniwersalną, holistyczną teorią i praktyką, która dostarcza wszechstronne, ujednolicone podejście do zarządzania zmianą i uzyskiwania trwałego sukcesu. Konsekwentnie wykazuje się efektywnością przy stosowaniu wobec jednostek, rodzin i grup każdego rozmiaru i typu – włączając w to korporacje oraz organizacje non-profit, agencje rządowe oraz społeczeństwa jako całość.

Jej fundament tworzy założenie, że wszystkie systemy (w tym organizmy i organizacje) mają swój Cykl Życia oraz przewidywalne i powtarzające się schematy zachowań w trakcie wzrostu i starzenia się. Na każdym nowym etapie rozwoju, każda organizacja zmaga się z unikalnymi wyzwaniami. To, jak dobrze lub źle sobie poradzi, będzie miało największy wpływ na to, czy odniesie sukces, czy porażkę.

Prowadzenie organizacji przez Cykl Życia firmy nie jest ani łatwe, ani oczywiste. Metody, które owocują sukcesem na jednym etapie, mogą przynieść porażkę w następnym. są Wymagane są fundamentalne zmiany w kierownictwie i zarządzaniu, a rozwiązania tworzymy z aktywnym udziałem, zrozumieniem i wsparciem menedżerów, którzy je wdrażają.

Metodologia jest dostarczana i wdrażana przez Certyfikowanych Partnerów Adizesa, którzy ukończyli rygorystyczne szkolenie i przeszli przez proces kwalifikacyjny. Współpracownicy Adizesa nie są stereotypowymi konsultantami od zarządzania, którzy piszą długie raporty i udzielają porad. Nie są również trenerami rozwoju organizacyjnego ani facylitatorami. Są natomiast ekspertami w zakresie wprowadzania i zarządzania zmianą, którzy pracują ramię w ramię z klientami, aby stworzyć i wprowadzić wymagane zmiany. Zapewniamy długoterminowe, kompleksowe wsparcie dla naszych klientów, dostosowując różnorodność i czas trwania naszych usług, aby dopasować się do konkretnych potrzeb.

Stosując Metodologię, Partnerzy Adizesa wdrażają jedną lub więcej z 11 różnych faz. Te fazy są metodycznym podejściem, zaprojektowanym, aby pomóc klientowi w przyspieszeniu rozwoju i przejściu z jednej fazy  do następnej, aż do osiągnięcia doskonałości. Sekwencja, stopień wdrożenia i czas trwania każdej fazy są dostosowane aby sprostać konkretnym potrzebom każdego klienta.

Szkolenie i Rozwój Kierownictwa

W odróżnieniu od tradycyjnych doradców i trenerów, którzy podsuwają swoje pomysły i sposoby na rozwiązanie problemów, konsultanci Adizesa kładą szczególny nacisk na przekazanie wiedzy i sprawdzonych narzędzi, które pozwolą menedżerom na samodzielną identyfikację i rozwiązanie problemów. 

Sposób, w jaki szkolimy klientów, opiera się na intensywnej i bliskiej współpracy. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do dyrektorów i menedżerów wszystkich poziomów organizacji.  Z reguły uwzględnia to CEO: Prezesa firmy, COO, wszystkich kluczowych dyrektorów – sprzedaży, marketingu, rozwoju produktu, R & D, operacji, IT, obsługi klienta, księgowości i innych istotnych stanowisk. Ponadto angażujemy kluczowych menedżerów/liderów z niższych poziomów. Często wnoszą oni wartościową perspektywę, która może być zupełnie niewidoczna dla menedżmentu wyższego szczebla.

Oprócz formatu “korporacyjnego”, prowadzimy również seminaria, odbywające się w wybranych blokach tematycznych. Pozwalające one na zmianę percepcji dyrektorów po to, aby po powrocie do swoich organizacji, mogli uczynić realne zmiany w sposobie zarządzania, a także, by położyć fundament pod nową, organiczną kulturę organizacji.

Nasi konsultanci posiadają głęboką wiedzę oraz doświadczenie w prezentowaniu naszej Metodologii. Sposób przekazywania wiedzy jest dostosowany do konkretnych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Twoja organizacja. Szkolenie może odbyć się w siedzibie Twojej firmy lub online w różnych językach. Treść została zaprojektowana tak, aby uczestnicy mogli czerpać natychmiastowe korzyści z materiału i od razu wykorzystać nową wiedzę.

Niektóre z naszych najpopularniejszych tematów, to:

Jak analizować strukturę firmy i dowiedzieć się, jakie problemy ona stwarza? Które konflikty są pożądane, a które nie? Czy istnieje odpowiedni sposób na to, by nadać firmie taką strukturę, by osiągnęła sukces ?

Podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem związanym z tworzeniem i zmienianiem struktur organizacji w każdym zakątku świata.

Jak można zapewnić całkowitą przejrzystość w złożonej organizacji?
Jak możesz jednocześnie wzmacniać swoich ludzi i kontrolować organizację?
Jak sprawić, by ludzie całkowicie ponosili odpowiedzialność?
Jak wdrożyć złożone hasło „myśl globalnie, działaj lokalnie” w międzynarodowych firmach?
Odpowiedź na powyższe pytania można znaleźć w praktycznym modelu przejrzystej organizacji.

Pomimo popularności fuzji i przejęć, historia tego typu wzrostu firm jest pełna dramatycznych niepowodzeń i rozczarowań. Większość fuzji i przejęć nie wychodzi tak dobrze, jak oczekiwano. Badania pokazują, że około połowa z nich niszczy wartość dla akcjonariuszy, a jedna trzecia tworzy marginalny wkład. Wydaje się, że oferty, które świetnie wyglądają na papierze, często okazują się rozczarowujące dla wszystkich zaangażowanych stron.

Tematem spotkania jest to, jak przewidzieć niektóre z tych problemów, zanim się pojawią.
Ponadto, omówimy, jakie są krytyczne kwestie integracji po połączeniu oraz jakie są kluczowe narzędzia, które zapewnią płynny proces integracji.

Rynki, branże, kraje i gospodarki zmieniają się w niesamowicie szybkim tempie. Ta zmiana wpływa praktycznie na każdą żyjącą organizację – zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. Na tych warsztatach zaprezentujemy nadzwyczajne spostrzeżenia oraz sprawdzone metody i strategie kierowania organizacją w burzliwym okresie.

Dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać takie okoliczności do zbudowania prawdziwej przewagi konkurencyjnej.

W jaki sposób struktura organizacyjna ogranicza przejrzystość i jakie narzędzia można wykorzystać do przywrócenia odpowiedzialności w czasach ciągłych zmian? Jak w złożonych organizacjach traci się warunki, w których pracownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania? Jakie są krytyczne elementy, potrzebne do odzyskania skutecznej kontroli i zapobieżenia katastrofie?

Odkryj moc i piękno systemów odpowiedzialności!

Starzejące się firmy często cierpią z powodu utraty „przedsiębiorczej przewagi”. Często można je uratować dzięki planowi działania, i doprowadzić je do etapu Rozkwitu.

Podczas tej sesji uczestnicy dowiedzą się, jak odmłodzić zbiurokratyzowaną organizację; jak uniknąć decyzji, które powodują skutki uboczne gorsze niż początkowy problem; jak stworzyć pożądaną strukturę przedsiębiorczości; wreszcie – jak niektóre struktury tłumią kreatywność. Przekażemy najlepszy sposób na to, aby zapewnić organizacji uzyskanie i/lub zachowanie jej własnej przewagi przedsiębiorczej.

W miarę rozwoju, organizacje doświadczają różnych problemów. Tematy, które będą omówione na tym spotkaniu: jak styl przywództwa lidera musi się zmieniać wraz z rozwojem organizacji; jak te same czynniki, które przynoszą sukces, mogą ostatecznie doprowadzić do katastrofy; jak usystematyzować przedsiębiorczą organizację bez utraty przedsiębiorcy; jak zrestrukturyzować firmę zarządzaną przez przedsiębiorcę, aby osiągnąć większą wydajność bez utraty elastyczności. Organizacjom, które złapały się w pułapkę “przedsiębiorczości założyciela” pokażemy, jak przejść do profesjonalnego zarządzania.

Korporacje, podobnie jak żywe organizmy, mają przewidywalne wzorce zachowań, gdy rosną i rozwijają się. Tak jak żywe organizmy, napotykają specyficzne problemy przejściowe w trakcie przechodzenia przez różne etapy swojego cyklu życia. Sukces lub porażka każdej organizacji zależy od jej zdolności do sprostania wyzwaniom, wynikającym ze wzrostu i zmiany oraz od dokonywania zdrowych przejść z jednego etapu rozwoju do następnego.

Podczas tej sesji uczestnicy zbadają, w jaki sposób firmy rosną i rozwijają się, a także jak utrzymać ich dynamikę i żywotność.

Na tej sesji przyjrzymy się temu, w jaki sposób rozwijają się organizacje, które problemy są normalne, które nienormalne i wytłumaczymy, dlaczego tak jest. Ponadto, przedstawimy narzędzia, które dyrektorzy generalni powinni wykorzystywać do zarządzania przyśpieszonym wzrostem przy jednoczesnym minimalizowaniu problemów związanych z rozwojem.

Nikt nie jest doskonałym menedżerem ani liderem. Potrzebny jest zespół wzajemnie dopełniający się. Uczestnicy uczą się, jak wybrać ludzi, którzy będą w ich zespole i jak zbudować klimat, w którym wszyscy mogą się rozwijać i prawidłowo funkcjonować. Omówimy ważne kwestie wzajemnego szacunku, równowagi, elastyczności, dojrzałości i umiejętności opanowywania konfliktów.

Każdy z czterech stylów osobowości – Producent, Administrator, Przedsiębiorca, Integrator (PAEI) – komunikuje się inaczej, słyszy inaczej i uczy się inaczej. Ważne jest, aby zrozumieć te różnice, nauczyć się rozpoznawać styl osoby, z którą się komunikujesz, a następnie być w stanie porozumiewać się w sposób, w jaki każdy z Was może naprawdę zrozumieć przesłanie drugiej osoby – zarówno wypowiadane, jak i niewypowiedziane komunikaty.

W tej sesji wyjaśnione zostaną różne style komunikacji, przyczyny konfliktu między różnymi stylami oraz omówimy metody komunikacji.

Konflikt jest nie tylko naturalny, ale jest konieczny i pożądany. Ważne jest jednak, aby odróżnić konflikt konstruktywny od destrukcyjnego i nauczyć się tworzyć środowisko, w którym konflikt jest produktywny.

Podczas tej sesji zostanie przeanalizowana rola wzajemnego zaufania i szacunku jako droga do stworzenia tego konstruktywnego konfliktu. Przedstawimy również koncepcje synergii organizacyjnej i symbiozy.

Naszą podstawową działalnością jest pomaganie naszym klientom w przyśpieszaniu osiągnięcia sukcesu poprzez stosowanie zasad i praktyk Adizesa. Osiągamy to, prowadząc proces budowania zdrowej, wydajnej, samozarządzającej się organizacji, która będzie mogła sprostać każdemu wyzwaniu. Nasze projekty transformacji, prowadzone przez Organizacyjnych Terapeutów Adizes™, zazwyczaj przebiegają w czterech krokach:

Krok 1: Świadomość.

Zaczynamy od nauczania skutecznych koncepcji Adizesa. Pozwala to nam poznać klienta i dać mu się poznać, po to, abyśmy razem mogli ocenić potrzeby, komunikację i dopasowanie.

Step 2. Diagnoza.

Zaczynamy od warsztatu diagnostycznego o nazwie Syndag®, który jest skrótem od Synergetic Diagnostic Workshop (Synergetyczny Warsztat Diagnostyczny). Syndag to dynamiczny, interaktywny 3-dniowy warsztat, który angażuje do 30 liderów reprezentujących wszystkie poziomy i obszary funkcjonalne firmy. Syndag jest potężnym narzędziem do rozpoczęcia każdego projektu transformacji.

Krok 3. Planowanie

Wyniki Syndagu dają nam dane i spostrzeżenia, których potrzebują nasi mistrzowie od przeprowadzania zmian. To pozwala im na opracowanie kompleksowego planu działania, aby niemal natychmiast, radykalnie poprawić wydajność i wzmocnić kulturę firmy. Naszym celem jest zawsze przyśpieszenie podróży klienta do Rozkwitu, jedynego etapu Cyklu Życia Organizacji, w którym mogą być dominującym konkurentem oraz cieszyć się przy tym wiodącym rynkowym popytem, ​​wzrostem, rentownością i siłą finansową.

Transformacja Organizacji

Konsultanci Adizesa wdrażają metodologię etapami, stosując systematyczne podejście. Celem jest to, aby pomóc klientowi przyśpieszyć rozwój, pozwalając mu na szybsze przejście z jednej fazy Cyklu Życia do następnej, aż do etapu Rozkwitu. Kolejność, stopień ingerencji i czas trwania każdej fazy są dostosowane do potrzeb każdego klienta.

11 faz Metodologii Adizesa

Zespołowy audyt własnej organizacji, skupiony wokół kluczowych wewnętrznych kwestii. Zdiagnozowane problemy zostają pogrupowane i zostaje stworzony plan działania, opisujący co, należy zrobić, i w czyim obszarze odpowiedzialności będzie leżało rozwiązanie tych problemów. Pozwoli to na gwałtowną poprawę działania organizacji, zauważalną w bardzo krótkim czasie.

Po dogłębnej diagnozie problemów i skrupulatnej kategoryzacji ich, przystępujemy do budowania międzywydziałowych zespołów operacyjnych, które będą odpowiedzialne za wprowadzenie skutecznych rozwiązań. Dzięki naszej Metodologii, każdy zespół będzie zespołem wzajemnie dopełniającym się, dzięki czemu wprowadzenie usprawnień będzie niezwykle dynamiczne i nie spowoduje destruktywnego konfliktu między pracownikami.

Instalacja i zarządzanie nową strukturą zarządzania zmianami, która uzupełnia normalną strukturę hierarchiczną organizacji. System zmian zapewnia nowy mechanizm ciągłego identyfikowania i rozwiązywania problemów systemowych oraz podejmowania działań wobec wielowydziałowych problemów i okazji.

Dajemy organizacji nowe spojrzenie na kwestię zmiany strategicznej. Zmienimy postrzeganie środowisko zewnętrznego i wewnętrznego i skupimy się na stworzeniu kluczowych założeń strategicznych. To wszystko zostaje następnie opisane w spójnej strategii działania, aby było możliwe osiągnięcie wspólnego kierunku i wspólnych celów, które będą wspierane przez zespół zarządzający.

Struktura organizacji zostaje przeprojektowana, aby lepiej wspierać nową misję, dopasować technologię organizacji i sposób, w jaki organizacja będzie reagować na środowisko. Celem jest stworzenie warunków, w których pielęgnowane będą: witalność, przedsiębiorczość i wzrost, przy jednoczesnym wspieraniu klarowności w obszarach odpowiedzialności za wyniki.

Systemy informacji zarządczej są weryfikowane, aby upewnić się, że informacje do podejmowania decyzji są dostosowane do obowiązków wypływających z nowej struktury. Celem jest stworzenie systemów informacyjnych, które jasno określają indywidualne ponoszenie odpowiedzialności.

Technologia Adizesa jest przekazywana klientowi. Licencjonujemy, szkolimy i poświadczamy kluczową kadrę menedżerską klienta, aby była w stanie skutecznie kaskadować procesy Adizesa na wszystkich poziomach organizacji.

Dzięki pracy zespołowej, opracowujemy razem skuteczne plany i „rozciągamy” organizację, by osiągnęła szczytową wydajność. Ta faza zazwyczaj powoduje szybki wpływ na rentowność, ponieważ sprawia, że pracownicy dążą do wyższych poziomów wydajności.

Pracujemy nad oceną długoterminowego kierunku i rentowności każdej jednostki organizacyjnej. Powstająca strategia wspiera obecne sukcesy i identyfikuje nowe kierunki zastępowania zaniechanych działań.

Aby zapewnić organizacji wydajny, solidny mechanizm ciągłej adaptacji do zmian, formalizujemy system zarządzania zmianami zainicjowany w fazie III i integrujemy go ze strukturą zaprojektowaną w fazie V. Dzięki temu tworzymy odgórne i oddolne przepływy energii.

Nowe strategie, obowiązki i praca zespołowa wymagają ponownej oceny systemów motywacyjnych i kompensacyjnych organizacji. Muszą być spójne i dostosowane, aby wspierać osiąganie nowo zdefiniowanych celów.

Interaktywne Narzędzia

Gdy organizacje rosną i dojrzewają, przechodzą przez przewidywalne etapy znane jako Cykl Życia Organizacji. Każdy etap niesie ze sobą odmienne wyzwania. To, jak dobrze lub jak źle odnosi się do tych wyzwań kierownictwo, determinuje sukces lub porażkę organizacji. Na każdym nowym etapie rozwoju czeka Cię nowy zestaw unikalnych wyzwań, z którymi musisz się zmierzyć. Określając, na którym etapie tego cyklu znajduje się Twoja organizacja, jesteśmy w stanie przewidzieć problemy jakie napotka.

Już dziś skorzystaj z darmowego testu, który pozwoli na określenie położenia Twojej organizacji na Cyklu Życia, aby dowiedzieć się, jak możesz wprowadzić ją na kolejny poziom!

Każdy menedżer i dyrektor, niezależnie od tego, w jakiej organizacji pracuje – ma swój osobisty Styl Zarządzania. Przez styl rozumie się pewien preferowany sposób działania oraz myślenia, który przekłada się na to, jak menedżer/dyrektor zachowuje się w pracy. Każdy z nas  postrzega ten sam problem w odmienny sposób, a co za tym idzie – każdy odniesię do niego inaczej. Zrozumienie własnego Stylu Zarządzania jest niezbędne dla zdrowego zarządzania w środowisku opartym na współpracy. 

Gorąco zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza, który pozwoli Ci na określenie Twojego Stylu Zarzadząnia!

Obecnie test dostępny jest w języku angielskim, jednak pracujemy nad tym, aby wersja polska pojawiła możliwie najszybciej.

Webinary

Dołącz do naszych webinarów, organizowanych przez Certyfikowanych Partnerów Adizesa na całym świecie!

Coffee with Adizes – The Essence of Adizes with Shoham Adizes

Coffee with Adizes – The Essence of Adizes with Shoham Adizes

Path to Peak Performance Webinar